Miss Universe Japan 2014

Keiko Tsuji

Photographer
Yasunori Yamamoto

Illustrator
Takashi Morimoto

Go to top